Tiltro til
Tekstiler

STANDARD 100 by OEKO-TEX® er det mærke de fleste forbrugere og producenter kender.

 • Et produktmærke som sikrer at alle komponenter af et mærket produkt er testet for skadelige stoffer fx en sparkedragt som indeholder stof, sytråd, lynlås, bånd, og isyningsmærker.
 • En frivillig certificerings- og mærkningsordning med fire produktklasser, der har hver sine krav til indhold af skadelige stoffer.
 • En standard som er langt mere omfattende end lovgivningen i Danmark og EU (REACH) og derfor et godt redskab til at sikre overholdelse af lovkrav for skadelig kemi i produkter.
 • Verdens førende mærkning for tekstiler og tekstillignende produkter (også halvfabrikata) der er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer.

 

Navnet Øko Tex betyder, at der er tale om human-økologiske tekstilvarer, som ikke har skadelig effekt på menneskers sundhed og helbred. Øko Tex Standard 100 mærkede varer er analyseret for indhold af en række stoffer, der regnes for sundhedsskadelige. Øko Tex kravene udvalgt og fastsat således, at tekstilvarer, der er Øko Tex mærkede, kan betragtes som kropsvenlige.

Der er stillet krav vedrørende maksimumindhold af:

 • Formaldehyd.
 • Kemikalierester med syre- eller alkalivirkning/pH-værdi.
 • Pesticider (midler til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og mikroorganismer) samt afløvningsmidler.
 • Fenolerne PCP (pentachlorphenol) og TeCP (tetrachlorphenoler), der anvendes som konserveringsmidler, samt OPP (orthophenylphenol) og de tinorganiske konserverings- og bekæmpelsesmidler TBT (tributyltin), TPhT (triphenyltin) og DBT (dibutyltin).
 • Tungmetallerne krom, kobolt, nikkel, kobber, kadmium, antimon, arsen, bly og kviksølv.
 • Særlige farvestoffer, der ikke må være benyttet, nogle fordi de er kendt eller mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende, andre fordi de kan give allergi.
 • Særlige azofarvestoffer og –pigmenter, der kan afspalte nogle aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende.
 • Visse aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende (kan afgi- ves fra materialer af polyurethan f.eks. PU-skum, PU-plastbelægninger og elasthanfibre)
 • Visse klorerede benzener og toluener (bl.a. chlororganiske carrier, der er hjælpe- kemikalier ved tekstilfarvning).
 • Ftalater (også betegnet phthalater, der er plast-blødgørere, mest almindeligt i PVC-holdige materialer).
 • Asbestfibre.

Herudover er der også stillet krav vedrørende maksimal:

 • Farvestofafgivelse (afsmitning) ved indvirkning med vand, sved og gnidning samt for baby- og småbørnsvarer tillige ved spyt-påvirkning.
 • Afdampning af flygtige, organiske forbindelser (også kaldet VOC-emission).
 • Afgivelse af visse, særlige lugte.

Endvidere er der begrænsninger med hensyn til:

 • Flammehæmmende imprægneringer.
 • Antibakterielle imprægneringer og andre biologisk aktive produkter der f.eks. hæmmer mikroorganismer og husstøvmider).

Kravene til de enkelte typer af kemikalier er fastlagt således, at der enten intet indhold må være til stede, eller at der fra varerne kun må kunne afgives ganske små mængder.

Øko Tex foreningen justerer løbende kravene, så de stemmer overens med den nyeste viden om sundhedsskadelige kemikalier og produktion af tekstilvarer.
Samtlige materialer, der indgår i produkterne, skal opfylde kravene i Øko Tex Standard 100. Det er således ikke alene tekstilmetervarer og garner, men også påtrykte mærker og motiver samt tilbehør som knapper, lynlåse, burrebånd, snor, sytråd, etiketter, indlægsmateriale og fyldningsmaterialer så som dun og fjer, fibervat og skum, der bliver vurderet og undersøgt.

Kravene er skærpede for tekstilvarer, der er i direkte kontakt med huden og er strengest for varer til babyer og småbørn op til 3 år. Øko Tex mærkede varer bliver endvidere kontrolleret undervejs i certificeringsperioden.

 

Læs mere om fordelene ved at handle Oeko-tex mærket produkter her

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok