Fremad
mod nye
mål

En virksomheds mission beskriver, hvorfor virksomheden er til. Missionen skal faktisk opfattes som en art ”grundlov” for virksomheden, hvorfor alle dens aktiviteter skal være i sød harmoni med missionens indhold. 
Vores mission er formuleret således: Med kompetence og faglighed, sætter vi tryk på danske virksomheders kommunikation.

Mens missionen udtrykker, ”hvem vi er som virksomhed”, udtrykker visionerne, ”hvad vi vil”. Visionerne er dermed nogle strategiske intentioner, som udtrykker, hvad vi vil arbejde på og som skal kendetegne virksomhedens fremtid. 
Det er derfor vigtigt, at visionerne ikke alene er kendt af alle i virksomheden. De skal også være accepteret som udtryk for det, vi vil arbejde for. 
Det er ved en særlig lejlighed blevet besluttet og senere tiltrådt af alle i virksomheden, at følgende er vore fælles visioner og dermed udtrykker hvad vi vil.

Vi vil:

  • Levere grafisk produktion i en ensartet kvalitet, der aldrig skuffer, og som overgår kundernes forventninger til fleksibilitet og service.
  • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og være en attraktiv arbejdsplads præget af engagement og samarbejde.
  • Være kendt af vore kunder og leverandører som en pålidelig samarbejdspartner som har fokus på kvalitet og den teknologiske udvikling.
  • Være kendetegnet ved et højt informationsniveau – internt og eksternt.
  • Realisere gode økonomiske resultater for at skabe tryghed for vore medarbejdere og sikre virksomhedens fortsatte vækst og uafhængighed.

Dette er vore visioner
Som du kan se af visionerne, vil vi levere produkter og ydelser, der overgår kundernes forventninger. Men for at kunne gøre det, skal vi løbende blive bedre til at løse vores opgaver. Både teknisk og når det drejer sig om at arbejde sammen internt med hinanden og eksternt med vore kunder. Når vi skal blive bedre, er det ikke blot for at polere vores faglige stolthed. Sagen er nemlig, at vi med at vi med sikkerhed ved, at konkurrencen i fremtiden bliver hårdere og hårdere, og kun de bedste vil overleve. Dem vil vi være iblandt. Men det forudsætter så, at vi alle sammen løbende udvikler os og tager ansvar. Ikke blot for os selv og vore egne daglige gøremål men også for vore kollegaer og hele virksomheden.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok