Sæt krav,
det gør
vi selv

Vi stiller krav om Code of Conduct. Såvel til os selv som vores samarbejdspartnere – både nationalt og internationalt – skal leve op til de altid gældende love,
og skal overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Vi skal overholde og forbedre sociale og miljømæssige forhold.
Vi skal overholde vores løfter, være ærlige og troværdige. Vi skal kunne stå inde for vores produkter.
Dette gælder også vores underleverandører, fra ide til produktion. Vi skal bevare den faglige stolthed, og ikke gå på kompromis.
mercoprint følger løbende udviklingen og deltager i møder, organisationer og samarbejder med myndighederne.
Vi arbejder systematisk og konstant på miljø- og klimaledelse.
Vi stiller løbende krav til alle vores underleverandører – fra ’vugge til grav’-princippet.
I tæt samarbejde med vores underleverandører rådgiver vi vores kunder om minimering af ressourceforbrug.
Sammen opstiller vi realistiske krav vedrørende miljøindsats og vurderer løbende udviklingen og eventuelle nye lovkrav.
Vi deltager aktivt i miljøarbejdet i samarbejde med produktion, fremstilling, videre forarbejdning etc.

 • Vi arbejder konstant på at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø såvel internt som hos vores leverandører.
 • Vi udvikler nye produkter, ydelser og produktionsmuligheder, der indeholder en optimering af både sociokulturelle og miljømæssige dimensioner.

Etik, moral, og miljø har altid været vigtig for os i mercoprint. Vi følger og overvåger nøje, hvordan vores medarbejdere,
leverandører og deres ansatte forholder sig til disse emner.
Vi har alle et ansvar, og alle skal forholde sig til disse vigtige forhold. Dette gælder såvel nationalt som internationalt.
 
Mercoprints Code of Conduct gælder alle vores leverandører,
og vi opdaterer dette løbende i takt med udviklingen i vores samfunds forandringer og krav.

 • For at kunne blive leverandør til mercoprint skal vores leverandør forpligte sig til at efterleve følgende:
 • Forbud mod børnearbejde og diskriminering,
 • Krav om grundlæggende arbejdsforhold, tilpasset oprindelseslandet.
 • Forbud mod tvangsarbejde. Man må ikke inddrive pas og andre personlige papirer.
 • Retten til frit at organiserere sig i fagforeninger.
 • Sikre tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytte medarbejdere mod kemikalier og andre farlige dampe, partikler, samt ulykker.
 • De sanitære forhold skal leve op til nutidens krav.
 • Bestikkelse må ikke modtages, tilbydes, gives, kræves eller på nogen måde accepteres.
 • Varetage miljø hensyn i såvel produktion som i transport.
 • Leve op til diverse miljøkrav og -mærkninger i såvel design og udvikling som produktion af varen.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok